A password will be e-mailed to you.

Feature

Knowledge : ‘Barry Mcgee’ From Street To Gallery

‘แบร์รี่ แม็คจี’ สตรีทอาร์ทติสต์ชื่อดังชาวอเมริกันคือศิลปินที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นผู้บุกเบิกยุคแรกๆ ของการนำผลงาน Graffiti และ Street Art ก้าวเข้าสู่แกล...

Knowledge : Cornbread Lives

วงการกราฟฟิตี้ในช่วงปลายปี 1970 ในเมืองนิวยอร์กและฟิลาเดลเฟีย ที่ถือว่าเป็นจุดบูมของศิลปินกราฟฟิตี้อย่าง Taki 183 (นิวยอร์ก) , Julio 204 (นิวยอร์ก), Cat 161 และ...

ลบงานศิลปะของตัวเอง ! เพื่อต่อต้านนิทรรศการ ‘Street Art – Banksy & Co’

ปรากฏการณ์ของวงการศิลปะบนกำแพงในประเทศอิตาลี ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้ ซึ่งตัวจุดชนวนเริ่มตั้งแต่การที่พิพิธภัณท์อย่าง ‘Della Storia Di Bologna’ ใน Palazzo ...